Gymnázium, Ul. 17.novembra 1180, Topoľčany

Ochrana spotrebiteľa v EÚ

Dňa 20.7.2004 Európska komisia vydala dokument Ochrana spotrebiteľa v EÚ: Desať hlavných zásad. Dokument stanovuje minimálnu úroveň ochrany spotrebiteľa, ktorú majú mať všetky krajiny EÚ. Jednotlivé krajiny môžu v niektorých prípadoch poskytovať aj vyšší stupeň ochrany.

Desať hlavných zásad

1. KÚPIŤ MOŽNO ČOKOĽVEK A KDEKOĽVEK

- každý má právo nakupovať v ktorejkoľvek krajine bez nároku na platenie colných poplatkov alebo DPH po návrate domov,

- vo všeobecnosti vám úrady vašej krajiny nemôžu brániť doviezť výrobok, ktorý ste si zákonne kúpili v inej krajine EÚ.

2. AK VÝROBOK NEFUNGUJE, POŠLE SA NASPÄŤ

- ak tovar, ktorý sme kúpili, nefunguje (má vady), musia nám ho opraviť alebo vymeniť,

- môžeme tiež žiadať o zľavu alebo úplné vrátenie peňazí.

3. VYSOKÁ ÚROVEŇ BEZPEČNOSTI POTRAVÍN A INÉHO SPOTREBNÉHO TOVARU

- všetky výrobky v Európskej únii musia spĺňať bezpečnostné štandardy, 

- bezpečnosť potravín je založená na zásade, že je nutné pozerať sa na celý „potravinový reťazec¨.

4. VIEM, ČO JEM

- na etikete musia byť uvedené všetky ingrediencie použité pri výrobe potravinového výrobku spolu s informáciou o použitých farbivách, konzervačných látkach a iných chemických prísadách,

- zákony EÚ vyžadujú aj označenie potravín ako organické alebo geneticky modifikované.

5. ZMLUVY BY MALI BYŤ KOREKTNÉ VOČI SPOTREBITEĽOM

- EÚ vás chráni pred podpísaním nekorektných zmluvných podmienok.

6. SPOTREBITELIA NIEKEDY MÔŽU ZMENIŤ NÁZOR

- právo EÚ umožňuje do 7 dní zrušiť zmluvu s podomovým predajcom alebo pri „predaji na diaľku“ (napr. keď vám pošlú tovar, ktorý ste si neobjednali a žiadajú úhradu),

- pri niektorých finančných službách máte na zrušenie zmluvy štrnásť kalendárnych dní.

7. JEDNODUCHŠIE POROVNÁVANIE CIEN

- od supermarketov sa vyžaduje, aby uvádzali „jednotkovú cenu¨ výrobkov, teda koľko stojí kilo alebo liter, aby sa spotrebiteľ ľahšie rozhodoval, ktorý výrobok sa cenovo najlepšie oplatí kúpiť.

8. SPOTREBITEĽOV NEMOŽNO ZAVÁDZAŤ

- reklama, ktorá zavádza alebo klame spotrebiteľov, je zakázaná,

- pôžičkové a úverové spoločnosti vám podľa zákona EÚ musia písomne poskytnúť všetky detaily akejkoľvek dohody o úvere, ktorú s nimi uzavriete.

9. OCHRANA POČAS DOVOLENKY

- ak cestovná kancelária skrachovala, musí zabezpečiť, aby sme sa z dovolenky dostali domov,

- ak dovolenka nezodpovedá tomu, čo sľubovala v katalógu, musí cestovná kancelária ponúknuť zľavu, náhradu a pod.

10. ÚČINNÁ NÁHRADA ŠKODY PRI CEZHRANIČNÝCH SPOROCH

Európska komisia vytvorila sieť Európskych spotrebiteľských centier, ktoré informujú o našich právach pri cezhraničných nákupoch.

Zdroje:
http://www.zss.sk/docs/dokumenty/sk.pdf
http://www.pravaspotrebitela.sk/index.php?page=rights
Kopecká, H. – Muchová, E. 2012. Občianska náuka pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. Bratislava : SPN, 2012, 72 s. ISBN 978-80-10-02295-3
https://www.svps.sk/potraviny/info_ochrana_10_zasad.asp?fbclid=IwAR3iGSumfGd6aTAJiEzNhTFk1khIolknFK_HaVy2hvQybxhFJkaPSew_xVM 
http://www.sbagency.sk/sites/default/files/file/ochranna_spotrebitela.pdf?fbclid=IwAR0mohgJrEgiAiY-o5JH-xo7hZk1ICZ0pZ-hIw_0s3Jkz8rdVrcDrELAZG0