Gymnázium, Ul. 17.novembra 1180, Topoľčany

Odborná exkurzia učiteľov do Národnej Banky Slovenska

Účastníci:
RNDr. Milan Krajčík
Mgr. Soňa Krajčíková
Ing. Miriam Harwood
Ing. Mgr. Janka Jankechová
Mgr. Katarína Adamiková
Mgr. Rudolf Krošlák

Miesto konania:
Bratislava (NBS)

Dátum konania:
30.09.2021

Organizátor:
RNDr. M. Krajčík – vedúci exkurzie

Účel pracovnej cesty:
odborná exkurzia učiteľov Gymnázia, Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany v Národnej banke Slovenska v Bratislave, ktorá sa realizovala v rámci projektu finančnej gramotnosti „Náš zákazník – náš pán“.

Výsledok pracovnej cesty:
prednáška pracovníka oddelenia komunikácie NBS na témy: euro, Európska únia, úlohy a postavenie NBS, finančná gramotnosť,
diskusia s pracovníkom NBS na aktuálne ekonomické témy,
získanie praktických poznatkov z oblasti finančnej gramotnosti.

Úlohy vyplývajúce z pracovnej cesty:
aplikovať nadobudnuté vedomosti v praxi a počas vyučovacích hodín občianskej náuky, ekonómie a svetu financií,
naďalej do budúcnosti pokračovať v realizovaní projektov zameraných na finančnú gramotnosť.